Wprowadzenie

Witamy w pl.sensfix.com. Szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe, odwiedzając naszą stronę internetową (niezależnie od tego, z jakiego miejsca ją odwiedzasz) oraz informuje o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak przepisy prawa Cię chronią.

Ważne informacje oraz kim jesteśmy

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o tym, w jaki sposób sensfix.tech gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika podczas korzystania z tej strony internetowej, w tym wszelkie dane, które użytkownik może podać za pośrednictwem tej strony internetowej podczas rejestracji w celu skorzystania z usługi, zakupu produktu lub subskrypcji naszego newslettera.

Administrator danych

pl.sensfix.com jest administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe użytkowników.

Zmiany w Polityce Prywatności i obowiązek użytkownika do informowania nas o zmianach

Nasza polityka prywatności podlega regularnym aktualizacjom. Niniejsza wersja została ostatnio zaktualizowana w dniu [Data]. Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników były prawidłowe i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli dane osobowe użytkownika ulegną zmianie w trakcie współpracy z nami.

Linki stron trzecich

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności.

Gromadzone przez nas dane o użytkowniku

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje to danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

W jaki sposób gromadzone są dane osobowe użytkowników?

Korzystamy z różnych metod gromadzenia danych od użytkownika i na jego temat, w tym poprzez bezpośrednie interakcje, zautomatyzowane technologie lub interakcje oraz strony trzecie lub publicznie dostępne źródła.

Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkowników

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach:

  • W przypadku konieczności wykonania umowy, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z użytkownikiem.
  • Gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej), a interesy i podstawowe prawa użytkownika nie są sprzeczne z tymi interesami.
  • W przypadku konieczności spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

Ochrona Danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych użytkownika w nieuprawniony sposób

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne, do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy oraz przy zachowaniu wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Prawa użytkownika

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do jego danych osobowych, w tym prawo dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Glosariusz

W niniejszej polityce możemy używać pewnych terminów, takich jak “przetwarzanie”, “administrator”, “podmiot przetwarzający” i “dane osobowe”, które są zdefiniowane w obowiązujących przepisach o ochronie danych.